Project- en procesbegeleiding

Your project is our sport

Zet vanaf de start met aandacht en overtuiging in op heldere doelen en de juiste inzet en route. Dan behaal je maximaal resultaat.

SportWorks realiseert en implementeert uiteenlopende projecten en programma’s. Dit doen we op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
De maatschappelijke rol van sport en bewegen staat bij ons altijd centraal.

Wanneer je vanaf de start met aandacht en overtuiging inzet op heldere doelen, middelen en route behaal je een maximaal resultaat. Dit is waar wij voor gaan.

Ieder project is uniek en heeft een andere uitgangspositie, structuur en aandachtspunten.

Een project en proces begint met een zorgvuldige startup; “het venijn zit ‘m in de start.” Vervolgens zorgen wij voor een efficiënte uitvoering en gaan we voor het vooraf bepaalde resultaat.

 

Projectmanagement

Het goed neerzetten van een projectstructuur, een projectplan en een projectteam. Scherp maken wat de doelen zijn, wie betrokken is. Altijd met focus op de randvoorwaarden.

Of het nu gaat om het ontwikkelen van strategische plannen of praktische uitrol van projecten, we werken altijd met aandacht voor een duidelijk proces en focus op kwaliteit, communicatie en samenwerken.
We zorgen dat iedereen vanaf het eerste moment aandacht heeft voor de doelen en de randvoorwaarden. Wat is er nodig om het einddoel te realiseren? Wat zijn externe invloeden en wie zijn betrokken vanuit de eigen organisatie? Denk hierbij ook aan aan het formeren van een projectteam op basis van nodige competenties. Een proces dat soepel verloopt en stap voor stap toeleidt naar het gewenste resultaat.

U krijgt gegarandeerd kwaliteit en realisatie van een efficiënte en effectieve doorloop van het project. Het proces en eindresultaat zijn precies zoals u het voor ogen heeft. Samen met u bouwen we aan de maatschappelijke waarde van sport.

Procesbegeleiding

Een beleidsadvies is vaak complex en gevoelig. Het is een proces waar veel partijen geraadpleegd worden. Bij het realiseren van een gedegen beleidsadvies worden vele stappen doorlopen. Hierbij gebruiken wij onze brede kennis, politieke sensor en ervaring met beleidsprocessen.

Cruciaal is dat het advies gedragen wordt door degenen die ermee verder moeten, of dat nu de overheid is, de sportverenigingen of anderen. Daarom starten we met een duidelijk inzicht van de beoogde doelen, wensen en randvoorwaarden en een overzicht van de stakeholders.

Samen met u doorlopen we het proces, waarbij we bevindingen regelmatig aan u terugkoppelen. Hierbij houden we de actualiteit en eventuele koerswijzigingen in het vizier. Het eindresultaat is niet alleen voor uw organisatie naar volle tevredenheid; het is een product waar alle stakeholders zich in terug kunnen vinden.

Neem contact op