Samenwerkingen

Your organisation is our sport

Sport en bewegen wordt steeds meer betrokken bij maatschappelijke thema’s binnen het sociale domein en in het bedrijfsleven.

“Samen werken, is samen winnen“.
Een duurzame en kansrijke samenwerking tussen verschillende organisaties is niet vanzelfsprekend maar kan wel veel opleveren.

Bij iedere samenwerking zijn heldere doelen en resultaten het uitgangspunt. Iedereen weet welke rol of bijdrage er geleverd moet worden en is goed op elkaar ingespeeld.

SportWorks weet kansrijke samenwerkingen voor en met u te bereiken. SportWorks richt zich met haar aanpak op het samenwerken van organisaties en binnen teams. Met sterke organisaties en kansrijke samenwerkingen behaalt u maximale resultaten.

Verschillende uitgangsposities en belangen kunnen uitlopen op onnodige onenigheid en frustratie.
Belangrijk om uit te gaan van het gemeenschappelijk belang en in te zetten op ervaren procesbegeleiding.

Hoe werkt u zo effectief mogelijk samen aan een gemeenschappelijk doel? Hoe haalt u meer uit een bestaande kansrijke samenwerking?

Om met samenwerken succesvol te worden, is de procesmatige aanpak en het grote netwerk binnen de sector van SportWorks essentieel.

 

Neem contact op