Wat zijn competenties en kun je deze ontwikkelen?

 In Blog

Eigenlijk is het woord competentie verwarrend. Veel mensen verstaan er onder dat iemand “bekwaam” moet zijn om een bepaalde taak uit te voeren.

Wij verstaan onder competenties: de unieke onderscheidende kenmerken van een organisatie (organisatiebenadering) of eisen waaraan iemand moet voldoen om een bepaalde functie goed uit te kunnen voeren (functiebenadering).

Competentie-ontwikkeling
Er zijn veel redenen waarom een organisatie competentie-ontwikkeling wil doorvoeren. Dit kan zijn:
▪️ om de organisatiestrategie te vertalen naar gewenst individueel gedrag
▪️ zodat alle neuzen dezelfde richting op gaan staan
▪️ om de resultaatgerichtheid te vergroten
▪️ om de personeelsplanning te verbeteren
▪️ om personeel door te ontwikkelen en op te leiden
▪️ gebruiken om nieuw personeel aan te nemen

Fundamenteel bij het invoeren hiervan is het bepalen van de kernwaarden van de organisatie. Dit kan met vragen als “waar hangt het succes van de organisatie vanaf?” en “wat moeten medewerkers kunnen of leren om hun individuele competenties zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het doel waarvoor de organisatie staat?”Als dit bepaald is, gaan we door met wat het ontwikkelen van competenties echt is:

𝘾𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙚-ontwikkeling 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘵 𝘴𝘺𝘴𝘵𝘦𝘮𝘢𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩 𝘢𝘢𝘯𝘸𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘢𝘧𝘴𝘵𝘦𝘮𝘮𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘦𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘴 (𝘨𝘦𝘥𝘳𝘢𝘨, 𝘬𝘦𝘯𝘯𝘪𝘴, 𝘷𝘢𝘢𝘳𝘥𝘪𝘨𝘩𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦𝘴) 𝘷𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘦𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘰𝘱 𝘥𝘦 𝘥𝘰𝘦𝘭𝘦𝘪𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦.

Het meten van competenties kan op verschillende manieren. Wij doen dit sinds 15 jaar met het valide en betrouwbare assessment van psychologenbureau Iscreen B.V. Inzicht in competenties helpt om minder subjectief bezig te zijn en is hoe dan ook beter dan werken vanuit de losse pols.

Tot slot. Competentie-ontwikkeling resulteert in:
▪️ een betere realisatie van strategische doelen;
▪️ prestatieverbeteringen van individuele medewerkers;
▪️ een betere samenwerking;
▪️ een heldere communicatie en verbeterde relatie tussen medewerker en leidinggevende;
▪️ een beter commitment van medewerkers aan hun taken en rollen.

Recent Posts

Leave a Comment