Ontwikkelen van competenties

 In Blog

Wat zijn competenties?

Eigenlijk is het woord competentie verwarrend. Veel mensen verstaan er onder dat iemand “bekwaam” moet zijn om een bepaalde taak uit te voeren.

Wij verstaan onder competenties: de unieke onderscheidende kenmerken van een organisatie (organisatiebenadering) of eisen waaraan iemand moet voldoen om een bepaalde functie goed uit te kunnen voeren (functiebenadering).

Ontwikkelen van competenties

Er zijn veel redenen waarom een organisatie competentie-ontwikkeling wil doorvoeren, zoals: 

▪️ om de organisatiestrategie te vertalen naar gewenst individueel gedrag
▪️ zodat alle neuzen dezelfde richting opstaan
▪️ om de resultaatgerichtheid te vergroten
▪️ om de personeelsplanning te verbeteren
▪️ om personeel door te ontwikkelen en op te leiden
▪️ gebruiken om nieuw personeel aan te nemen

Inzetten van competenties

Fundamenteel bij het willen inzetten van competenties is het bepalen van de kernwaarden van de organisatie.

Dit kan met vragen als “waar hangt het succes van de organisatie vanaf?” en “wat moeten medewerkers kunnen of leren om hun individuele competenties zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het doel waarvoor de organisatie staat?”

Als dit bepaald is, gaan we door met wat het ontwikkelen van competenties echt is.

Competentie-ontwikkeling

Competentie-ontwikkeling is het systematisch aanwenden en afstemmen van individuele competenties (gedrag, kennis, vaardigheden en attitudes) van medewerkers op de doeleinden van de organisatie.

Inzicht in competenties helpt om minder subjectief bezig te zijn en is hoe dan ook beter dan werken vanuit de losse pols. Het meten van competenties kan op verschillende manieren.

Wij doen dit al 15 jaar met het valide en betrouwbare assessment van psychologenbureau Iscreen B.V. 

Wat levert competentie-ontwikkeling op?

▪️ een betere realisatie van strategische doelen;
▪️ prestatieverbeteringen van individuele medewerkers;
▪️ een betere samenwerking;
▪️ een heldere communicatie en verbeterde relatie tussen medewerker en leidinggevende;
▪️ een beter commitment van medewerkers aan hun taken en rollen.

 

Meer weten? Neem gerust contact op.

Recent Posts

Leave a Comment

netwerken leren ontwikkelen actief contacten leggen toekomstfixed growth mindset