De vitaliteit van medewerkers verhogen door middel van de Vitaliteit Scan

 In Blog

Mensen maken het verschil. De afhankelijkheid van goede medewerkers neemt toe net als het belang van de vitaliteit van je medewerkers.

Het is dan een kleine stap om écht werk te maken van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van je medewerkers.

Daar pluk je als bedrijf direct de vruchten van. Meer fitheid en werkplezier levert minder ziekteverzuim, een hogere arbeidsproductiviteit en grotere tevredenheid bij medewerker en klant op.

In samenwerking met iscreen.nl bieden we de Vitaliteit Scan aan. Deze biedt inzicht in de individuele situatie én in het bedrijf als geheel, en is daarmee het begin van de weg naar toekomstbestendigheid.

Krijgt zicht op de gezondheidsrisico’s van jouw medewerkers

Wij bieden de Vitaliteit Scan: een online vragenlijst waarmee factoren die leiden tot een positieve of negatieve beoordeling van vitaliteit getoetst worden.

Persoonlijke vitaliteit

De vragenlijst geeft aan de hand van een aantal relevante factoren aan of er risico’s zijn voor de gezondheid van een medewerker, op welk(e) gebied(en) deze risico’s worden geconstateerd en in welke mate de risico’s zich voordoen.

Bedrijfsvitaliteit

Tegelijkertijd geeft, uiteraard geanonimiseerd (we zien het belang in van de vertrouwelijkheid van deze data), de optelsom van de resultaten zicht op de situatie van de afdeling, de divisie of het gehele bedrijf.

Als we het over gezondheid hebben, dan denken we meestal aan fysieke gezondheid. Fysieke én mentale gezondheid kent naast de fysieke dimensie ook een mentale dimensie (hoofd), een sociaal-emotionele dimensie (hart) en een inspirationele dimensie (ziel). 

Om een klein boeketje aan factoren te noemen: zinvol werk, persoonlijke groei, energie, lichamelijke conditie, persoonlijkheid, relaties, omgaan met tegenslag, zingeving en de balans tussen werk en privé.

“GEZONDHEID IS EEN BELANGRIJKE ‘BUSINESS VALUE’ GEWORDEN: HET BEPAALT MEDE HOE GOED MEDEWERKERS FUNCTIONEREN EN LEVERT DAARMEE EEN BIJDRAGE AAN DE WAARDE VAN EEN ORGANISATIE.”

Opbouw van de Vitaliteit Scan

De Vitaliteit Scan bestaat uit 2 onderdelen:

 • een fysiek/medisch onderdeel
 • een psychisch/sociaal onderdeel

Het medische deel wordt afgenomen en gescoord onder verantwoordelijkheid van een arts.
Het psychisch/sociaal deel bestaat uit 2 delen.

In het 1e deel wordt het welbevinden van de medewerker in beeld gebracht.

Het 2e deel is de bijbehorende situatieanalyse: waar liggen de belangrijkste oorzaken van de score op welbevinden?

Afname

De Vitaliteit Scan is geschikt voor volwassenen met minimaal een mbo/mbo+ werk- en denkniveau, is beschikbaar in het Nederlands en wordt online afgenomen en gescoord.

De vragenlijst heeft geen tijdslimiet, de totale afname duurt ongeveer 20 minuten.

Hierna zie je een voorbeeldvraag:

Zelden of nooit Soms Vaak (Bijna) altijd
Mijn prestaties vallen mij tegen

Onderdeel Welbevinden

Het onderdeel welbevinden kijkt naar verschillende aspecten die een rol spelen in iemands leven:

 • Levensvisie
 • Emoties en energiegevoel
 • Slaap en alertheid
 • Zelfvertrouwen
 • Gezondheid

De resultaten op deze schaal worden weergegeven in een ‘stoplichtmodel’:
een groene score duidt op dat er geen verzuim risico aanwezig is bij een groene score.
Bij een oranje score is er enig verzuimrisico aanwezig en is actie gewenst om verzuim te voorkomen.
Bij een rode score is er sprake van een duidelijk verzuimrisico.

Eén oranje of rode score vormt niet direct aanleiding tot ongerustheid. Bij meerdere oranje of rode scores is het raadzaam het welbevinden van een persoon nader te onderzoeken, bijvoorbeeld met de resultaten uit de Situatieanalyse.

resultaat-vitaliteit-scan-welbevinden

Voorbeeld resultaten Welbevinden Vitaliteit Scan (zie afbeelding hierboven)

Onderdeel Situatieanalyse

Dit onderdeel bestaat uit meerdere factoren die een rol spelen bij de mate van ervaren (werk)druk. Hoe hoger de ervaren werkdruk, des te meer kans op het ontwikkelen van werk gerelateerde stressklachten.

Stressklachten kunnen het welbevinden van een persoon verminderen en op de langere termijn leiden tot ziekteverzuim.

Er worden vijf indicatoren in beeld gebracht:

 • Werkeigenschappen
 • Privéomstandigheden
 • Organisatiekenmerken
 • Sociale aspecten
 • Persoonskenmerken

Voorbeeld resultaten Situatieanalyse Vitaliteit Scan, onderdeel werkeigenschappen en privéomstandigheden (zie afbeelding hieronder)

weergave-situatieanalyse-vitaliteit-scan

 

 

 

 

 

Onderdeel Persoonskenmerken

Deze indicatoren zijn ieder weer opgebouwd uit meerdere factoren. De resultaten worden weergegeven op een schaal van 1 t/m 9.

Bij iedere factor wordt de betekenis van een lage score (1, 2 of 3) en een hoge score (7, 8 of 9) toegelicht. Een score 4, 5, of 6 op een factor geeft aan dat je, net als de meeste anderen, gemiddeld scoort op deze factor en dat de extremen niet op jou van toepassing zijn.

persoonskenmerken-vitaliteit-scan-test-resultaat-

Voorbeeld resultaten Situatieanalyse Vitaliteit Scan, onderdeel persoonskenmerken (zie afbeelding hierboven)

Bedrijfsvitaliteit

Om terug te komen op de bedrijfssituatie: onderstaand vind je een voorbeeld van waarbij de optelsom van de geanonimiseerde resultaten de situatie van het bedrijf laten zien.

taartdiagram-resultaat

voorbeeld van optelsom van de geanonimiseerde resultaten van de situatie van het bedrijf

taartdiagram-resultaat-uitslag

voorbeeld van optelsom van medisch advies van de situatie van het bedrijf

staafdiagram-resultaat-gegevens

voorbeeld van optelsom van medische conclusies van de situatie van het bedrijf

Succesvol Vitaliteitsprogramma

Samenvattend: gezondheid is een belangrijke ‘business value’ geworden: het bepaalt mede hoe goed werknemers functioneren en levert daarmee een bijdrage aan de waarde van een organisatie.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via:
info@sportworks.nl of 06 – 17 97 06 85

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

kenmerken van een goede leider