Effectiviteit van competentiemanagement

 In Blog

Voor het eerst in vijf jaar ligt de nadruk niet meer op werving, maar op scholing en behoud van huidig personeel.

Het succes van je organisatie is afhankelijk van je personeel. Zonder personeel kan je organisatie niet functioneren. Het draait dan ook om goed opgeleid personeel die zich vol overgave inzet om hun taken te volbrengen. Maar hoe bereik je dit? En hoe zorg je dat je personeel blijft?

Competentiemanagement (CM)
Voor iedere functie zijn specifieke competenties nodig; kwaliteiten die een medewerker nodig heeft om goed werk te leveren. In de meeste gevallen beschikt iemand al over een aantal gewenste competenties. Daarnaast is het zinvol om als werkgever de mogelijkheid te bieden om deze op te bouwen en blijvend te ontwikkelen.

En dit is precies waar competentiemanagement zich op richt. Als competenties mogen worden (door)ontwikkelt, dan is de werknemer in staat om zijn werk nog beter te doen. En dit komt het bedrijf uiteindelijk ten goede. Veel bedrijven doen CM om meer inzicht te krijgen in hun medewerkers en om de bedrijfsdoelstellingen beter af te stemmen.

Het is wel van belang dat je als organisatie duidelijk voor ogen hebt welke competenties nodig zijn en welke kerncompetenties de organisatie zelf heeft. Zo kun je CM toepassen:

Toepassen van competentiemanagement: 

1. Benoem je bedrijfscompetenties
Welke zijn passend en uniek voor jouw organisatie? Wellicht is betrokkenheid belangrijk of plannen en organiseren.

2. Bepaal vervolgens de kerncompetenties
Welke competenties zijn het belangrijkst? Is dit binnen jouw bedrijf samenwerken? Of iets anders, zoals flexibiliteit?

3. Beschrijf dan de functieprofielen binnen de organisatie
Welke competenties kun je koppelen aan de functieprofielen?

4. Breng dan de profielen van het personeel in beeld
Dit kan bijvoorbeeld door middel van een assessment. Belangrijk dat de personen gematcht worden met de functieprofielen. Zo ontstaan ontwikkelpunten.

5. Coach je team (en jezelf) op de gestelde competenties
..en maak dit een vast onderdeel van de HR-cyclus.

Succes!

Recent Posts

Leave a Comment